U okviru ciklusa predavanja “Jačanje kapaciteta za provedbu postupaka zaštite okoliša” Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša pozivamo Vas na predavanje koje će se održati u Hrvatskom inženjerskom savezu, Berislavićeva 6, Zagreb, 21. siječnja 2020., 14-16h, pod nazivom

Ocjena prihvatljivosti (zahvata) za ekološku mrežu – izazovi nakon dvanaest godina

PREDAVAČ:

dr. sc. Loris Elez, dipl. inž. biol., voditeljica Službe za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata, Uprava za zaštitu prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Sažetak predavanja:

Postupak ocjene prihvatljivosti (zahvata) za ekološku mrežu kao jedan od instrumenata upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 prenesen je u hrvatsko zakonodavstvo 2008. godine no i nakon dvanaest godina primjene predstavlja veliki izazov.

Zakonodavni okvir:

– vjerojatno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (vPOVS), posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) – da li smo ih svjesni + podzakonski akti koji su u pripremi;

– mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže/mjere zaštite okoliša (bioraznolikost) – gdje je granica;

– sagledavanje mogućnosti značajnih negativnih utjecaja i prijedlog varijantnih rješenja  – rijetki pozitivni primjeri;

– pitanja Europske komisije i JASPERS-a vezana uz provedbu postupka ocjene prihvatljivosti za velike zahvate (Major Projects – vrijednosti iznad 50 milijuna EUR), ali i kod izmjena zahvata koji imaju pravomoćne dozvole – gdje su nam najčešće greške i čeka li nas Sud Europske unije;

– tužbe na rješenja u postupcima glavne ocjene (samostalna ili u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš) – praksa hrvatskih sudova; itd.

Za predavanje se možete prijaviti na huszpo@huszpo.hr