Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), organizirala je tribinu na temu 10 godina ekološke mreže u RH – iskustva, dileme te izazovi očuvanja i upravljanja.

Tribina se održala 7. srpnja 2016. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb) s početkom u 18 h.

Na tribini su sudjelovali dr.sc. Loris Elez, voditeljica Službe za ocjenu prihvatljivosti pri Upravi za zaštitu prirode pri MZOIP-u; Ramona Topić, mag.biol., načelnica Odjela za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu u HAOP-u te dr.sc. Ivan Martinić, član Upravnog odbora HUSZPO (moderator).

Poziv HUSZPO 10 godina ekoloske mreze u RH

Prezentaciju s održane tribine možete vidjeti na slijedećoj poveznici: 10 godina ekoloske mreze u RH

O tribini:

TRIBINA: 10 godina ekološke mreže u RH – iskustva, dileme te izazovi očuvanja i upravljanja

Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05 i 139/08), Uredbom o proglašenju ekološke mreže (NN 109/07) te slijedom toga donošenjem Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti zahvata za prirodu (NN 89/07) i naknadno Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09) uspostavljena su područja ekološke mreže u RH te su započeti postupci ocjene o prihvatljivosti zahvata na prirodu, kasnije na ekološku mrežu. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, ekološka mreža RH postala je dijelom ekološke mreže Europske unije koju čine najznačajnija područja za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (NATURA 2000). Donesen je novi Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) te podzakonski akti Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13) i Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14), kojima se uređuju relevantni postupci procjene utjecaja na ekološku mrežu.

Kroz predavanje „10 godina ekološke mreže u RH – iskustva, dileme te izazovi očuvanja i upravljanja“ problematizirala su se aktualna pitanja bitnih aspekata ekološke mreže, mogući modeli očuvanja i upravljanja te dosadašnja iskustva i otvorena pitanja vezana uz postupke ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.