Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), u sklopu održavanja Ciklusa tribina iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, aktualni problemi i moguća rješenja – II dio, organizira predavanje na temu Predstavljanje Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da sudjelujete na ovom predavanju koje će se održati 14. srpnja 2015. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb) s početkom u 18 h.

Predavanje će održati dr.sc. Biljana Janev Hutinec

Poziv HUSZPO NASP

Molimo zainteresirane da potvrde svoj dolazak na e-mail huszpo@huszpo.hr

 

Niže u tekstu je sažetak predavanja te kratke informacije o predavaču.

Naziv predavanja Predstavljanje Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske (Strategija) temeljni je dokument zaštite prirode kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti te način njezina provođenja.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koordinira izradu Nacrta Strategije u suradnji s drugim središnjim tijelima državne uprave. Ova Strategija se donosi temeljem članka 10. i članka 11. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013), te ispunjenja obveza međunarodnih Konvencija koja je Republika Hrvatska stranka. Cilj Strategije je očuvati raznolikost žive prirode i osigurati njenu obnovu na području Republike Hrvatske te održavati funkcionalne ekosustave i omogućiti dugoročni održivi razvitak. Ona promovira smanjivanje direktnih i indirektnih utjecaja na bioraznolikost i georaznolikost, održivo korištenje prirodnih dobara, kao i jednoliku raspodjelu dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora. Okuplja zajedno sve dionike – državnu upravu, institucije koje djeluju na području zaštite prirode, područnu (regionalnu) i lokalnu samoupravu, privatni i znanstveni sektor, organizacije civilnog društva te ostale dionike, u planiranju, implementaciji i evaluaciji njenih učinaka. Također, cilj Strategije je i osigurati osnovne informacije o prirodi, podići svijest o važnosti zaštite prirode i pokrenuti promjene koje će kroz odgovarajuće mjere doprinijeti njenom uspješnom provođenju.

Predavanjem će biti obuhvaćene glavne odrednice Strategije i akcijskog plana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, obveze donošenja, koji su definirani prioriteti u narednom razdoblju, tko čini i koje su zadaće koordinacijskog tijela i radnih grupa i dr.

Strategija je trenutno u proceduri savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a dostupna je na Središnjem državnom portalu Vlade Republike Hrvatske, e- Savjetovanja (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1379). Postupak savjetovanja traje od 10. lipnja do 9. srpnja (30 dana).

 

Predavač:

dr.sc. Biljana Janev Hutinec po struci je biolog s 18 godina iskustva u zaštiti prirode. Svoje radno iskustvo stekla je u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, Javnoj ustanovi “Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje” te Javnoj ustanovi Maksimir gdje radi i danas. Sudjelovala je na brojnim projektima vezanim uz zaštitu prirode te pri izradi  Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti iz 2008. godine kao koordinator dovršetka revizije Strategije. U sklopu procesa donošenja Strategije zaštite prirode u RH koja je započela 2014. godine radila je kao tehnički koordinator razvoja Strategije u sklopu projekta „Projekt podrške implementaciji strateškog plana Konvencije o bioraznolikosti 2011.-2020. u Hrvatskoj“, gdje je provedbena agencija program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj.