Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), u sklopu održavanja Ciklusa tribina iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, aktualni problemi i moguća rješenja – II dio, organizira predavanje na temu Planovi upravljanja riječnim slivovima – problemi i perspektive.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da sudjelujete na ovom predavanju koje će se održati 14. svibnja 2015. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb) s početkom u 18 h.

Predavanje će održati mr.sc. Zlatko Pletikapić, dr.sc. Ivan Vučković i Iva Vidaković, prof.biol.

Poziv HUSZPO plan upravljanja rijecnim slivovima

Molimo zainteresirane da potvrde svoj dolazak na e-mail huszpo@huszpo.hr

Niže u tekstu je sažetak predavanja.

 

Naziv predavanja Planovi upravljanja riječnim slivovima – problemi i perspektive

Planovi upravljanja riječnim slivovima prema Okvirnoj direktivi o vodama (Direktiva 2000/60/EC) i prema Zakonu o vodama (NN 153/09; 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) obuhvaćaju kopnene vode (površinske i podzemne), prijelazne vode i priobalno more vodnog područja. Glavni cilj izrade Plana upravljanja je postizanje dobrog stanja i/ ili dobrog potencijala vodnih tijela odnosno sprječavanje pogoršanja stanja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda. Plan upravljanja vodnim područjima je osnovni dokument upravljanja vodnim područjem čiji je načelni sadržaj definiran Dodatkom VII Okvirne direktive o vodama i člankom 34. Zakona o vodama, a donosi se za razdoblje od šest godina. Republika Hrvatska priprema za svoja vodna područja drugi plan upravljanja za razdoblje 2016.- 2021. gdje će se objediniti ciljevi postizanja dobrog stanja voda s ciljevima upravljanja rizicima od poplava.

Usvajanja novog plana pretpostavlja i postupak strateške procjene, kojim će se sagledati i njegovi utjecaji na sve sastavnice okoliša i ocijeniti njegova prihvatljivost za ekološku mrežu. Novi plan upravljanja imati će značajan utjecaj na niz korisnika prostora, a posebno na korisnike voda te je u tom smislu potrebno proširiti znanja o opsegu, razlozima nastanka i ulozi ovog dokumenta u upravljanju vodama, te o zahtjevima koje taj dokument postavlja pred različita državna tijela i pred postojeće i buduće korisnike voda.