Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), Vas sa zadovoljstvom poziva na predavanje pod temom „Utjecaj ekonomske krize na planirani razvoj i izgradnju obnovljivih izvora energije“.

Predavanje će se održati 22. studenog 2011. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb) s početkom u 18 h.

Predavanje će održati dr.sc. Niko Malbaša dipl.ing, predsjednik UO HUSZPO

Molimo zainteresirane da se predbilježe za sudjelovanje na e-mail huszpo@huszpo.hr

Niže u tekstu je sažetak predavanja.

Naziv predavanja: Utjecaj ekonomske krize na planirani razvoj i izgradnju obnovljivih izvora energije

Energetika je tradicionalno u europskim državama tretirana kao djelatnost od posebnog nacionalnog interesa. Ulaskom u EU zemlje članice zadržale su dotadašnji način planiranja energetskog razvoja pa je energetska politika EU tako postala suma energetskih politika zemalja članica. Suma energetskih politika nikako nije i optimalna politika ako se EU promatra kao cjelina. Pored toga neki novi izazovi koji se nameću pred EU u području energetike ne mogu se ni riješiti bez cjelovite europske energetske strategije. U međuvremenu pojavio se snažan potencijalni kohezijski faktor – opasnost od klimatskih promjena uzrokovanih antropogenom emisijom tzv. stakleničkih plinova. Radi se o globalnom problemu pa emitirani staklenički plinovi (ponajviše je eksponiran CO2) jednako djeluju bez obzira na mjesto na kojem se ispuštaju u atmosferu. Isto tako u provođenju sanacije te štetne pojave potpuno je svejedno gdje se dogodilo smanjenje emisije stakleničkih plinova. Druga značajka efekta staklenika jest da je on znatnim dijelom posljedica emisije CO2 u energetici. Stavljanjem problema emisije stakleničkih plinova u prvi plan stvorena je i mogućnost kvalitetnog djelovanja u smislu stvaranja cjelovite europske energetske strategije te rješavanja niza izazova u europskoj energetici koje takva strategija omogućava. U prvom redu to su izazovi povezani s povećanom ovisnošću o fosilnim gorivima i njihovim povećanim uvozom, rastućim troškovima nabave uključujući i probleme povezane sa sigurnošću nabave. Kao osnovna poluga u realizaciji glavnih ciljeva zajedničke europske energetske budućnosti postavljeni su obnovljivi izvori energije (OIE). Povećana upotreba OIE-a jedna je od ključnih pretpostavki održivog razvoja EU u području energije te ispunjenja zahtjeva s obzirom na smanjenje emisije stakleničkih plinova u atmosferu. I Republika Hrvatska je prihvatila u svojoj energetskoj strategiji osnovne smjernice EU u tom području i spremna je pridonijeti toj europskoj inicijativi.

U svemu, međutim, postoji još niz neriješenih i problematičnih pojedinosti koje se odnose na tehničke, ekonomske pa i ekološke pokazatelje u vezi s budućim razvojem te koje mogu dovesti u pitanje racionalnost i izvedivost postavljenih ciljeva. Ekonomska i financijska kriza posljednjih godina baca novo svjetlo na planove i perspektivu OIE-a u Europi. Kakav je mogući utjecaj financijske krize na razvoj i korištenje OIE-a u Hrvatskoj? Predstavlja li ulaganje u OIE previsoke i nepotrebne troškove u vremenu pada proizvodnje i BDP-a ili pak nudi mogućnost razvoja domaćega gospodarstva, stvaranje radnih mjesta i konkurentnog hrvatskog proizvoda? U predavanju će se pokušati dati odgovor na ova i slična pitanja kroz prezentaciju EU ciljeva s obzirom na iskorištenje OIE-a te mogućih problema u ispunjenju tih ciljeva. Posebno će se razmotriti preuzete i deklarirane obveze RH te njene mogućnosti i perspektiva u realizaciji postavljene zadaće.