Koprivnička 43, 48260 Križevci

info@fris.hr; kristina@fris.hr

Tel: 048/ 681 500;  Fax: 048/ 681 988

URL: www.fris.hr

Predstavnik u HUSZPO: Kristina Ištvanović Kostanjevec