Vijenac Paje Kolarića 5a, 31000 Osijek

Tel: 031/225-100 Fax: 031/211-855

URL: /