Vijenac Paje Kolarića 5a, 31000 Osijek

kruno.lipic@zppo.hr

Tel: 031/225-100 Fax: 031/211-855

URL:

Predstavnik u HUSZPO: Krunoslav Lipić