Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), odnosno predstavnici članica, aktivno su sudjelovali u izradi “Priručnika za ocjenu prihvatljivosti zahvata” (koji je rađen u sklopu ENIA projekta). Predmetni Priručnik izazvao je veliko zanimanje među članicama udruge, te su se predstavnici istih aktivno uključili u izradu Priručnika, u vidu iskaza prijedloga/ komentara na nacrt Priručnika.

Dana 22. siječnja 2016. poslani su objedinjeni komentari pristigli od predstavnika članice udruge, prema Državnom zavodu za zaštitu prirode, koji je izrađivač Priručnika.

Komentari i prijedlozi dostavljeni od strane HUSZPO-a izrađeni su s namjerom da se, na osnovu iskustva ovlaštenika, sagledaju problemi s kojima se svi susrećemo i sada, a pojaviti će se i u budućnosti te da se doprinese čim boljem, razumljivijem i korisnijem priručniku svim dionicima u postupku (kako se navodi i u priručniku) i u konačnici onome što bi i trebala biti svrha priručnika, samom postupku ocjene prihvatljivosti. Svjesni smo da se neka pitanja neće moći riješiti kroz ovaj priručnik, ali želimo iskoristiti ovu priliku kako bi istaknuli što više potencijalnih problema od kojih neke vidimo kao značajne te inicirali buduće aktivnosti s ciljem njihovog rješavanja.