Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)

kao udruga koja okuplja tvrtke koje se profesionalno bave zaštitom prirode i okoliša – ovlaštenike stručnih poslova u smislu primjenjivih odredbi Zakona o zaštiti okoliša, smatramo nužnim reagirati na Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2016.-2022. i Stratešku studiju o utjecaju na okoliš koji su objavljeni na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode 13.6.2016.g. te ovim putem dajemo

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Plan gospodarenja otpadom za iduće razdoblje (2016.-2022.) predstavlja jedan od značajnijih dokumenata u području zaštite okoliša. Njime Republika Hrvatska definira politiku u području gospodarenja otpadom tj. određuje i usmjerava gospodarenje otpadom za iduće šestogodišnje razdoblje. O njegovom ispunjenju ovisi i to hoće li Republika Hrvatska uspjeti ispuniti kriterije europskih direktiva o održivom gospodarenju otpadom. Strateška studija kao stručna podloga koja se prilaže uz plan daje ocjenu vjerojatno značajnih utjecaja na okoliš koji mogu nastati provedbom plana, te se izrađuje u postupku strateške procjene utjecaja plana na okoliš.

Prvenstveno ističemo kako ovim Priopćenjem nemamo namjeru ulaziti u kvalitativne ocjene pojedinih dijelova Plana i Studije, već želimo ukazati na nepoštivanje procedure u dosadašnjem tijeku postupka donošenja Plana.

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom i Strateška studija upućeni su u javnu raspravu u trajanju od 8 dana, a na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 13.6.2016.g. Ministarstvo je takvu odluku donijelo bez uvažavanja minimalnog trajanja javne rasprave od 30 dana obveza koje proizlazi iz Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Članak 22. Uredbe predviđa mogućnost skraćene ponovne javne rasprave samo u slučaju da se javna rasprava ponovno provodi o istom dokumentu i ako je riječ o promjenama koje su predložene u prvoj javnoj raspravi.

Međutim, Ministarstvo je u ponovljenu javnu raspravu uputilo novi prijedlog Plana, suštinski drugačiji od onoga koji je prethodno prošao javnu raspravu u listopadu 2015. Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom koji je objavljen na stranicama Ministarstva 13.6.2016.g. počiva na bitno drugačijim postavkama te je značajno drugačiji od nacrta plana koji je prethodno prošao javnu raspravu. Riječ je o dokumentu koji je u bitnim odrednicama drugačiji od dosadašnjih postavki održivog gospodarenja otpadom kako su definirani Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i prethodnim Planom gospodarenja otpadom za razdoblje 2007.-2015.

Smatramo kako provođenje skraćenog postupka javne rasprave u trajanju od 8 dana predstavlja nepoštivanje zakonskih odredbi i načela transparentnosti te taj rok svakako nije dostatan kako bi se javnost adekvatno informirala i imala priliku uključiti se u raspravu o dokumentu iznimne složenosti te javnog interesa.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, na čijem je čelu ministar u Vladi kojoj je Hrvatski sabor izglasao nepovjerenje dana 3.6.2016.g., sukladno odredbama Zakona o Vladi Republike Hrvatske ovlašteno je obavljati isključivo tehničke poslove tj. poslove koji su nužni radi funkcioniranja države. Među tehničke poslove svakako ne spada upućivanje u proceduru dokumenta kojim se definira politika u području gospodarenja otpadom za šestogodišnje razdoblje.

Ovim putem stoga pozivamo Ministarstvo da poštuje zakonima i uredbama definiranu proceduru donošenja plana gospodarenja otpadom i provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, a što u ovome slučaju podrazumijeva obustavu bilo kakvih daljnjih aktivnosti do održavanja parlamentarnih izbora i imenovanje resornog ministra.

 

S poštovanjem,

Marta Brkić

predsjednica Udruge