Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša poslala je unutar roka komentare na prijedlog nacrta Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

U nastavku se nalaze lista komentara koje je uputio HUSZPO te odgovor dobiven od nadležnog tijela, nakon završenog postupka e-savjetovanja.

Uredba_SPUO_javno_savjetovanje