Poštovani,

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), organizirala je predavanje na temu Provedba INSPIRE direktive u zaštiti okoliša i prirode.

PRedavanje se održalo 4. travnja 2017. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb), s početkom u 18 h.

Predavanje su održali Katarina Bulešić, mag. geogr., Hrvatska udruga stručnjaka zaštite okoliša i prirode, mr. sc. Tomislav Ciceli, voditelj Službe za Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, Državna geodetska uprava, Branimir Pavlinec, mag. ing. geodezije i geoinformatike, rukovoditelj Sektora razvoja informatičkih sustava, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Luka Katušić, mag.biol., voditelj Odsjeka za beskralješnjake, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Poziv predavanje: Provedba INSPIRE direktive u zaštiti okoliša i prirode

O predavanju:

 Razvojem informacijskih i komunikacijskih tehnologija došlo je do povećanog prikupljanja i korištenja prostornih podataka pri čemu je, za njihovo održavanje i adekvatnu uporabu, infrastruktura prostornih podataka (IPP) postala važan čimbenik. INSPIRE direktiva od 14. ožujka 2007. okvirna je direktiva Europskoga parlamenta i Vijeća Europske Unije koja se odnosi na prostorne podatke i njihovu raspoloživost, a zasniva se na postojećim prostornim podacima. Osnovna načela odnose se na pohranu i dosljedno kombiniranje prostornih podataka iz različitih izvora te omogućavanje zajedničkog korištenja od strane različitih korisnika. Slijedeći principe INSPIRE direktive, u Hrvatskoj je definirana Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) i to kao skup tehnologija, mjera, normi, pravila i usluga koji omogućava objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka.

Na ovom predavanju predmetna će se tematika obraditi kroz slijedeće cjeline: implementacija INSPIRE direktive u hrvatsko zakonodavstvo, Registri NIPP-a, Geoportal NIPP-a, Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) i Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) – Hrvatska agencija za okoliš i prirodu te primjena i korištenje podataka u stručnim poslovima zaštite okoliša i prirode.

Prezentacije:

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka

Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP) – sadržaj i njegova dostupnost