Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) kao krovna udruga koja okuplja pravne osobe/ stručnjake koji se profesionalno bave stručnim poslovima zaštite prirode i okoliša (ovlaštenici za izradu dokumentacije iz područja zaštite okoliša i prirode, sukladno važećem zakonodavnom okviru), uputila je Dopis javnom naručitelju HŽ Infrastruktura, a u svezi postupka javne nabave: Usluga izrade elaborata zaštite okoliša – zahtjev za ocjenu i ishođenje rješenja o provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za remont dionice Savski Marof – Zagreb GK, evidencijski broj nabave: 6E87/16/MV, procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 HRK bez PDV-a.

Tekst dopisa nalazi se ovdje.