Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP) provodi projekt „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema Nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama” (Projekt) koji se financira sredstvima iz Prijelaznog instrumenta tehničke pomoći EU, a traje  od svibnja 2016. do studenoga 2017. godine. Projekt u korist MZOIP-a provodi tvrtka Eptisa Adria d.o.o. Provedba aktivnosti se obavlja kroz dvije komponente: prva komponenta usmjerena je na pregled dosadašnjeg stanja u sektorima te na edukaciju i osvješćivanje stručne i šire javnosti o utjecaju klimatskih promjena, ranjivosti pojedinih sektora te konačno mogućnosti prilagodbe (adaptacije) na klimatske promjene, dok je druga komponenta usredotočena na klimatsko modeliranje i izradu nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za Republiku Hrvatsku i Akcijskog plana.

Jedan od zadataka Projekta je i provedba modula u sklopu kojeg će se grupa stručnjaka osposobiti za modeliranje klimatskih scenarija, procjenjivanje utjecaja klimatskih promjena temeljem rezultata dobivenih modeliranjem i procjenjivanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama te upoznati s postojećim rješenjima i tehnologijama prilagodbe. Sudjelovanje na ovoj seriji radionica je poluzatvorenog tipa i pozivaju se isključivo stručnjaci iz institucija i tijela koje se bave ili bi u svoje procese trebali uključiti razvoj klimatskih scenarija te njihovo djelovanje na procese u sektorima koje pokrivaju.

Predstavnici HUSZPO-a sudjelovali su na sektorskoj radionici – hidrologija i upravljanje vodnim i morskim resursima, koja se održala 25. siječnja 2017. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Draškovićeva 45, Zagreb.