Cesta dr. Franje Tuđmana 861, 21 217 Kaštel Štafilić

Tel/Fax: 021/582-498; 021/582-961

adv.grupa@gmail.com; luci.vejacic@gmail.com

URL: www.advgrupa.hr

Predstavnik u HUSZPO: Luči Veljačić