Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), poslala je 23. siječnja 2018. komentare na objavljene dokumentacije o nabavi koje prenosimo u nastavku:

Poštovani,

uvidom u dokumentaciju priloženu u postupcima prethodnog savjetovanja za nabavu (u daljnjem tekstu „ prethodna savjetovanja u tijeku“),:

  • „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima), ODVOJENA NABAVA ZA GRUPU 10 – Usluga izrade stručne podloge – riječna kornjača“ –  JN 1/2018 – 1 (procijenjena vrijednost nabave za grupu bez PDV-a: 156.105,60 kn)
  • „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima) – ODVOJENA NABAVA ZA GRUPU 5 Usluga izrade stručne podloge – suri orao“ – JN 1/2018 – 1 (procijenjena vrijednost nabave za grupu bez PDV-a: 373.651,84 kn)
  • „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima) – ODVOJENA NABAVA ZA GRUPU 3, Usluga izrade stručne podloge – zlatovrana“ – JN 1/2018 – 1 (procijenjena vrijednost nabave za grupu bez PDV-a: 382.787,60 kn)
  • „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima) – ODVOJENA NABAVA ZA GRUPU 11, Usluga izrade stručne podloge – livadni plavci“ – JN 1/2018 – 1 (procijenjena vrijednost nabave za grupu bez PDV-a: 84.966,40 kn)

te uvidom u dokumentaciju priloženu u postupku nabave u tijeku (u daljnjem tekstu: „nabava u tijeku“):

  • „Usluga izrade stručnih podloga za izradu prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima) – ODVOJENA NABAVA ZA GRUPE 1, 2, 4 I 7“; broj objave u eojn-u: 2018/S 0F2-0000130; evidencijski broj nabave: JN 1/2018 (Procijenjena vrijednost nabave za grupu 1 je 771.564,19 kuna bez PDV-a; Procijenjena vrijednost nabave za grupu 2 je 262.928,00 kuna bez PDV-a; Procijenjena vrijednost nabave za grupu 4 je 476.734,64 kuna bez PDV-a; Procijenjena vrijednost nabave za grupu 7 je 914.539,26 kuna bez PDV-a)

te analizom provedenih javnih nabava HAOP-a (16 nadmetanja – popis pregledanih nadmetanja u prilogu) tijekom proteklih 12 mjeseci (u daljnjem tekstu „provedene nabave“) uočili smo značajnu disproporciju u uvjetima kojima se dokazuje sposobnost ponuditelja za izvršenje ugovora predmetnih postupaka.

Pregled razlika u uvjetima s komentarom/ pitanjima:

Opis uvjeta prethodna savjetovanja tijeku nabava u tijeku provedene nabave Komentar/ pitanje
JAMSTVA  
Vrsta jamstva za ozbiljnost ponude Nema Nema Bankarska garancija Kako to da se ne traže jamstva za ozbiljnost ponude, a imajući na  umu činjenicu kako se radi o cjelokupnom predmetu nabave (svih 11 grupa) procijenjene vrijednosti 3.898.539,97 kuna bez PDV-a?
Visina jamstva za ozbiljnost ponude 0% 0% 2-5%
Vrsta jamstva za uredno ispunjenje ugovorne obveze bankarska garancija ili novčani polog bankarska garancija ili novčani polog bankarska garancija Kako to da se traži jamstvo za uredno ispunjenje ugovorne obveze 10 puta manje nego u prethodno provedenim nabavama, a imajući na  umu činjenicu kako se radi o cjelokupnom predmetu nabave (svih 11 grupa) procijenjene vrijednosti 3.898.539,97 kuna bez PDV-a?
Visina jamstva za uredno ispunjenje ugovorne obveze(%) 1% 1% 10%
DOKAZI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI  
Popis ugovora o uredno ispunjenim ugovornim obvezama Nije traženo Nije traženo Traži se Kako to da se za provedbu cjelokupng predmeta nabave (svih 11 grupa) procijenjene vrijednosti 3.898.539,97 kuna bez PDV-a ne traži niti jedan dokaz tehničke i stručne sposobnosti za pravnu osobu?
Vrijednost ugovora o uredno ispunjenim ugovornim obvezama 0,00 kn 0,00 kn Traži se vrijednosti istog ili višeg iznosa od iznosa planirane vrijednosti nabave
UGOVORNE OBVEZE I UVJETI  
Ugovorna kazna (penali) sa svakim danom zakašnjenja 0,1 ‰ 0,1 ‰ 2 ‰ Molimo objašnjenje.
Ugovorna kazna (penali) najviše do: 10%

vrijeme proteka od isteka roka za izvršenje do naplate punog iznosa ugovorne kazne je 1000 dana.

10%

vrijeme proteka od isteka roka za izvršenje do naplate punog iznosa ugovorne kazne je 1000 dana.

10 %

vrijeme proteka od isteka roka za izvršenje do naplate punog iznosa ugovorne kazne je 50 dana.

Ljubazno Vas molimo za objašnjenje značajno relaksiranih uvjeta u dokumentaciji o nabavi koji određuju za izvršitelje povoljnije uvjete, a za naručitelja puno rizičnije uvjete nabave te izvršenja ugovornih obveza (a koji ne jamče kvalitetu usluge).