Poštovani,

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (MZOE), Međunarodnim institutom za klimatske aktivnosti (IICA), Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj (HZPR) te Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) organizira okrugli stol na temu Klimatske promjene, SPUO i prostorni planovi.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da sudjelujete na ovom okruglom stolu koji će se održati 24. svibnja 2018. godine u Hrvatskom novinarskom društvu (Perkovčeva 2, Zagreb), s početkom u 14 h.

Poziv na okrugli stol nalazi se u ovdje.

Molimo zainteresirane da potvrde svoj dolazak na e-mail huszpo@huszpo.hr

 

O okruglom stolu:

 Klimatske promjene su kao globalni fenomen jedan od najvećih izazova našeg stoljeća kako za okoliš tako i za društvo u cjelini s različitim utjecajima na regionalnoj i lokalnoj razini. Znanstvena zajednica upozorava da se one ne mogu više izbjeći već se samo može ublažiti njihov negativni utjecaj na način da se provedu mjere prilagodbe naročito u sektorima koji su ranjivi na klimatske promjene. Ulaganje danas znači ostvarenje preduvjeta za održivi razvoj u budućnosti. Stoga je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) provelo projekt s ciljem izrade nacionalne Strategije prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (EU TF 2016.-2017.). U okviru projekta korišten je model RegCM, a modeliranje je izvršeno prema scenarijima RCP4.5 i RCP8.5 na horizontalnim rezolucijama  od 12,5 km i 50 km te su dobivene informacije o promjeni klime do kraja 21. stoljeća. Na osnovu toga je izrađena analiza utjecaja klimatskih promjena na Hrvatsku, prepoznati su rizici,  te se pristupilo određivanju prioritetnih mjera i aktivnosti potrebnih za jačanje otpornosti društva na očekivane klimatske promjene. Više o rezultatima može se naći na http://prilagodba-klimi.hr.

S rezultatima klimatskog modeliranja trebaju biti upoznati svi stručnjaci u Hrvatskoj koji rade na različitim strateškim i planskim dokumentima, jer će očekivane klimatske promjene utjecati na sve segmente društva te je potrebno taj rizik uzeti u obzir kod dugoročnog planiranja.

Svrha ovog okruglog stola je raspraviti o tome kako uzeti u obzir rezultate klimatskog modeliranja i procijenjenu ranjivosti Hrvatske na klimatske promjene pri izradi prostorno planske dokumentacije i pri izradi strateške procjene utjecaja prostornih planova na okoliš (SPUO).

HUSZPO