Cijenjeni članovi HUSZPO i ostali dragi kolege,

javljamo Vam ovim putem tužnu vijest da nas je napustio cijenjeni kolega Niko Malbaša, bivši predsjednik naše Udruge i višegodišnji istaknuti stručnjak u području energetike i zaštite okoliša.

Sahrana dragog pokojnika održat će se dana 3. travnja 2019. na Varaždinskom groblju u 13:30 h.

Obitelji i najbližima izražavamo toplu sućut.

Obavijest o vremenu održavanja komemoracije objavit ćemo naknadno.

Kolega Niko Malbaša bio je vodeći stručnjak u Republici Hrvatskoj u području energetike i zaštite okoliša. Rođen je u Sinju, doktorirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Školovao se specijalističkim tečajima u inozemstvu iz područja nuklearne tehnike i upravljanja okolišem. Radio je u Končaru (Tvornica generatora, 1972. – 1974., Institutu za elektroprivredu (1974. – 1992.) i EKONERG-u (1992. – 2010.). Bio je direktor Instituta za elektroprivredu (1990. – 1991.), dugogodišnji direktor Odjela za energetske sustave i zaštitu okoliša u EKONERG-u, te član Upravnog odbora Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu (2000.-2004). Od 2010. godine bio je samostalni konzultant na mnogobrojnim poslovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Radno iskustvo odnosilo mu se prvenstveno na područja energetike i zaštite okoliša: projekte održivog razvoja (energetska strategija, projekti obnovljivih izvora energije), licenciranje energetskih i industrijskih objekata, projekte gospodarenja otpadom, analize rizika, vođenje međunarodno financiranih projekata, vođenje raznih energetskih projekata u dijelu koji se odnosi na izbor lokacije i optimiranje tehničkih rješenja, analizu utjecaja na okoliš energetskih objekata (termoelektrane na ugljen i plin, nuklearne elektrane, vjetroelektrane, geotermalne elektrane, elektrane na biomasu, LNG terminal, plinovodi) i industrijskih instalacija.

Bio je aktivan član mnogobrojnih udruga; Hrvatskog energetskog društva, Hrvatskog nuklearnog društva, višegodišnji predsjednik Hrvatske udruge stručnjaka zaštite okoliša i prirode, član sekcije Znanstvenog vijeća za naftu plin HAZU, dugogodišnji član uredništva časopisa Energija. Kao uvodničar držao je pozivna predavanja na mnogobrojnim savjetovanjima, okruglim stolovima i radionicama. Objavio je više originalnih znanstvenih radova i autor je više od dvije stotine studija.