Konferencija o PUO

Jedan od većih projekata HUSZPO-a je svakako organizacija Regionalne konferencije o procjeni utjecaja na okoliš. Do sada su održane dvije Konferencije, obje vrlo uspješne, 2013. godine u Zadru te 2015. u Novom Vinodolskom; a Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš je planirana za 2017. godinu!

Cilj ovog projekta je omogućiti svim dionicima postupaka iz područja zaštite prirode i okoliša da kroz konstruktivan i demokratski dijalog podijele svoja znanja, iskustva i stavove, i na taj način doprinesu razvoju cjelokupnog sustava zaštite okoliša i prirode. Značaj i opseg ovog projekta najbolje oslikava činjenica da je na Drugoj regionalnoj konferenciji sudjelovalo tristotinjak stručnjaka i znanstvenika iz područja zaštite okoliša i prirode, predstavnika upravnih tijela, regionalnih i lokalnih samouprava, međunarodnih financijskih institucija, medija te investitora iz čak 16 zemalja, regije, ali i šire.

Svi oni su sudjelovali u radu pet sekcija sa sljedećim temama:

  • Strateška procjena utjecaja na okoliš,
  • Procjena utjecaja na okoliš,
  • Zaštita prirode i održivo korištenje prirodnih resursa,
  • Sudjelovanje javnosti,
  • Zaštita okoliša i financiranje projekata.

Uz navedene sekcije, naši sudionici su imali i priliku sudjelovati u radu različitih okruglih stolova koji se organiziraju u sklopu Konferencije, a uvijek se bave nekim od pitanja u području zaštite okoliša i prirode.

Kao što je već ranije navedeno, Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš je planirana za 2017. godinu te se nadamo da ćete i Vi biti jedan od naših sudionika!

Kako je bilo na dosadašnjim konferencijama pogledajte na http://www.huszpo-konferencija.com/!