Članarina

Temeljem Odluke o osnivanju HUSZPO te prema odlukama Upravnog odbora od 18.5.2017. i 13.04.2018. visina članarine utvrđuje se sukladno broju zaposlenih osoba svake članice (pravne osobe) te za individualne članove, na način kako slijedi:

Individualni članovi: članarina 500,00 kn

Članica – broj zaposlenih do 10: članarina 3.000,00 kn

Članica – broj zaposlenih od 11 do 50: članarina 5.000,00 kn

Članica – broj zaposlenih 51 i više: članarina 8.000,00 kn

 

Za 2018. i 2019. se utvrđuje prijelazno razdoblje, prema kojem se članarina naplaćuje kako slijedi:

Individualni članovi: 500,00 kn godišnje

Članice – do 10 zaposlenih: 3.000,00 kn godišnje

Članice – 11 do 50 zaposlenih: 4.000,00 kn godišnje

Članice – više od 51 zaposlenih: 5.000,00 kn godišnje