U rujnu 2019. godine u Vodicama održana je 4. Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš. S obzirom na interdisciplinarnost, odnosno širinu teme, rad Četvrte konferencije o procjeni utjecaja na okoliš bio je podijeljen u tri sekcije:

A:  Procjena utjecaja na okoliš (PUO): Relevantni podaci i metode, Učinkovitost procedura, Kontrola kvalitete dokumentacije, Prihvatljivost za ekološku mrežu, Mjere zaštite i ublažavanja, Ekološki incidenti, Espoo konvencija.

B:  Strategija zaštite prirode i okoliša: Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO), Protokol o strateškoj procjeni Espoo konvencije, Međusektorsko usuglašavanje, Povezanost PUO, SPUO i drugih EU Direktiva, Opseg sudskih sporova u PUO i SPUO, Prilagodba klimatskim promjenama, Planovi upravljanja, Planiranje uporabe zemljišta.

C:  Održivi i uključivi razvoj: Usluge ekosustava, Natura 2000 i gospodarstvo, Sudjelovanje javnosti, Financiranje projekata

Zbornik radova sa konferencije, koji sadrži 9 radova od kojih su do sada 4 prihvaćena za objavu u časopisu Ekološko inženjerstvo – Environmental Engineering, možete pregledati na službenoj konferencijskoj stranici:

www.huszpo-konferencija.com/zbornik-radova-regionalna-konferencija-o-procjeni-utjecaja-na-okolis/