U okviru ciklusa predavanja “Jačanje kapaciteta za provedbu postupaka zaštite okoliša” Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša pozivamo članice HUSZPO na predavanje koje će se održati u četvrtak 25. lipnja 2020., 14-16h u dvorani J.J. Strossmayer u prizemlju Hrvatskih voda, Vukovarska 220, Zagreb, pod nazivom:

“Primjena kombiniranog pristupa”

Predavač: Dr.sc. Darko Barbalić, dipl ing.građ., Zavod za vodno gospodarstvo, Hrvatske vode

Kratak sažetak predavanja:

Okvirnom direktivom o vodama uveden je koncept kombiniranog pristupa kako bi se osiguralo postizanje održivog razvoja u okvirima zaštite vodnog resursa pa se Hrvatska članstvom u Europskoj uniji obvezala na njegovu potpunu primjenu. Kombinirani pristup uveden je u propise vodnog gospodarstva već duži niz godina, a njegova interpretacija se mijenjala i u velikoj je mjeri ovisila o raspoloživosti podataka, ali i spremnosti da se koncept primijeni te o nizu drugih objektivnih i subjektivnih razloga. Prezentacijom će biti dan osvrt na najvažnije aspekte kombiniranog pristupa za površinske vode, poteškoćama u njegovoj primjeni u hrvatskim uvjetima, usmjeravanju ka jedinstvenoj primjeni i interpretaciji ovog pristupa te prikazana njegova uloga u upravljanju vodama.

Članice HUSZPO mogu se prijaviti za predavanje na e-mail: huszpo@huszpo.hr