Projekt ‘Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima’ započeo je s provedbom 1.6.2020. s ciljem podržavanja kontinuiteta javnih rasprava, naročito javnog izlaganja vezanih uz glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, procjenu utjecaja na okoliš te stratešku procjenu utjecaja na okoliš u uvjetima u kojima su još uvijek ograničena velika okupljanja. Osim toga, projekt će dati upute i za bolje informiranje javnosti i podržavanje javnosti u postupcima javnog savjetovanja. Projekt sufinancira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kao dio Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška. Glavni cilj Programa na razini Europske unije jest “Ojačano civilno društvo te aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine.”