HUSZPO

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) je nevladina i neprofitna institucija osnovana 2004. godine. Utemeljitelji su pravne i fizičke osobe koje se isključivo profesionalno bave zaštitom prirode i okoliša.

Cilj Udruge je kroz njene aktivnosti unaprjeđivati znanja i uvjete rada u području zaštite prirode i okoliša, zastupati strukovne interese te unaprjeđivati dostojanstvo struke.

Svrha osnivanja Udruge je unaprijediti profesionalni status pravnih osoba i stručnjaka koji se bave zaštitom prirode i okoliša. Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja; zaštite prirode, okoliša i ljudskih prava.

Djelatnosti


Obavijesti


Projekti

(ZATVOREN PROJEKT) ‘Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima’

Sudjelovanje javnosti u odlučivanju o aktivnostima koje utječu na okoliš predstavlja jedno od važnijih mehanizama zaštite okoliša, a posebna se pažnja posvećuje postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš koji uključuju javnost i zainteresiranu javnost putem javne rasprave (javnog uvida i javnog izlaganja). Ovim projektom nastoji se stvoriti okvir za nesmetano provođenje postupka javnog savjetovanja prilikom donošenja odluka koje se tiču okoliša u novonastalim uvjetima uzrokovanih pandemijom COVID-19.

(ZATVOREN PROJEKT) “Integracija klimatskih promjena u stratešku procjenu utjecaja na okoliš”

Prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena su među glavnim pokretačima okolišne i gospodarske politike u nadolazećim desetljećima. Za postizanje ciljeva održivog razvoja i ostvarenje koraka prema niskougljičnoj ekonomiji u Hrvatskoj je potrebno više znanja, resursa i alata za izgradnju kapaciteta stručnjaka, posebice u procesu izrade strateških planova i programa koji podliježu Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš (SPUO).