10.9.2020. održana prva online radionica projekta „Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima“

10. rujna 2020. održali smo prvu online radionicu konzultacijskog tima projekta ‘Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima’. Uz projektni tim Udruge BIOM (nositelja projekta) i Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (partnera) okupili smo predstavnike Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, županija, ovlaštenika, organizacija civilnog društva, nositelja zahvata. Sudionici radionice se slažu da je nužno generalno poboljšati pravni okvir za provedbu javne rasprave, a iz svog dugogodišnjeg iskustva imali su mnogo prijedloga kako unaprijediti informiranje javnosti i povećati njeno sudjelovanje na javnim uvidima i javnim izlaganjima, posebno u razdoblju pojačanih epidemioloških mjera. Naglasak se stavlja na većoj vidljivosti informacija putem weba, alternativnim načinima informiranja javnosti te dostupnosti javnih izlaganja većem broju zainteresiranih putem digitalnih prijenosa.

Projekt sufinancira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kao dio EGP i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška. Glavni cilj Programa na razini Europske unije jest “Ojačano civilno društvo te aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine.”