Potpisan ugovor za sufinanciranje projekta ‘Integriranje klimatskih promjena u stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO)’

HUSZPO

Potpisan je ugovor za sufinanciranje projekta ‘Integriranje klimatskih promjena u stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO)’ koji započinje s provedbom u srpnju 2020. u suradnji Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (nositelja projekta) i francuskog partnera. Glavni ciljevi projekta su podizanje kapaciteta hrvatskih stručnjaka o tome kako analizirati i obraditi pitanja klimatskih promjena u SPUO te uspostaviti preduvjete za daljnju suradnju s francuskim partnerom u pitanjima prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja klimatskih promjena u studijama utjecaja na okoliš.