Projekt: ‘Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima’

HUSZPO

Sutra, 10.9.2020., se odvija prva online radionica projekta „Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima“. U raspravi konzultacijskog tima projekta sudjelovat će predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ovlaštenici, nositelji zahvata za koje se radi studija utjecaja na okoliš, predstavnici civilnog društva, pravni stručnjaci i predstavnici regionalne samouprave.

Ispred naše udruge koja je partner projekta sudjelovat će predstavnici tvrtki EKO Invest d.o.o., IRES Ekologija d.o.o. i VITA projekt d.o.o. koje će svojim dugogodišnjim iskustvom i stručnim radom na projektima, planovima i studijama u postupcima zaštite prirode i okoliša zasigurno doprinijeti kvaliteti rasprave i iznalaženju rješenja za što kvalitetnije javne rasprave u uvjetima pandemije koronavirusa.“

Projekt ‘Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima’ započeo je s provedbom 1.6.2020. u suradnji Udruge BIOM (nositelja projekta) i Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša (partnera). Glavni cilj projekta je podržati kontinuitet javnih rasprava, naročito javnog izlaganja vezanih uz glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, procjenu utjecaja na okoliš te stratešku procjenu utjecaja na okoliš u uvjetima u kojima su još uvijek ograničena velika okupljanja. Osim toga, projekt će dati upute i za bolje informiranje javnosti i podržavanje javnosti u postupcima javnog savjetovanja. Projekt sufinancira Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj kao dio Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška. Glavni cilj Programa na razini Europske unije jest “Ojačano civilno društvo te aktivno građanstvo i osnažene ranjive skupine.”