Članstvo i kriteriji

Temeljem Odluke o osnivanju HUSZPO te prema odluci Upravnog odbora od 3.5.2022. visina članarine utvrđuje se sukladno broju zaposlenih osoba u zaštiti okoliša svake članice (pravne osobe) te za individualne članove, na način kako slijedi:

Individualni članovi: članarina 200,00 kn

Članica – broj zaposlenih u zaštiti okoliša do 10: članarina 3.000,00 kn

Članica – broj zaposlenih u zaštiti okoliša od 11 do 50: članarina 4.000,00 kn

Članica – broj zaposlenih u zaštiti okoliša 51 i više: članarina 5.000,00 kn

Kriteriji za primanje fizičkih osoba u članstvo HUSZPO su sukladno odluci Upravnog odbora od 8.6.2020. su slijedeći:

U izdvojenom postupku razmatraju se zahtjevi za primanje u članstvo HUSZPO stručnjaka koji nisu državljani Republike Hrvatske.

 1. da je građanka/-in Republike Hrvatske
 2. da ima VSS
 3. da aktivno djeluje u području zaštite prirode i okoliša (bilo na profesionalnoj, bilo na volonterskoj bazi), što podrazumijeva:
 4. da je zaposlen kod ovlaštenika za poslove zaštite prirode/okoliša u svojstvu ovlaštene osobe i/ili
 5. da ima najmanje 3 godine iskustva na znanstveno-stručnim i stručnim poslovima zaštite okoliša i zaštite prirode u tijelima državne uprave regionalne i lokalne samouprave ili javnim institucijama koje se bave upravno-stručnim poslovima zaštite prirode i/ili
 6. da je sudski vještak iz područja zaštite okoliša ili zaštite prirode i/ili
 7. da kao samostalni stručnjak ili uposlenik pravne osobe koja nema ovlaštenja za poslove zaštite prirode/okoliša posjeduje relevantne stručne i znanstvene reference iz područja zaštite prirode/okoliša i/ili
 8. da je autor ili suautor stručnih ili znanstvenih radova iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode i/ili
 9. da je bio voditelj ili samostalni izrađivač studijskih/tematskih cjelina na dokumentima propisanim propisima iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode (studije, strategije, elaborati, ocjene i dr.)
 10. da prihvaća Statut i druge akte Udruge

Zahtjev za članstvom:

  Prihvaćam pravila privatnosti.