Završen projekt „Integracija klimatskih promjena u Stratešku procjenu utjecaja na okoliš”

HUSZPO

Uspješno je završen projekt „Integracija klimatskih promjena u Stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO)” u čijem su sufinanciranju sudjelovali Francusko Veleposlanstvo, Ured za Udruge te Grad Zagreb. U okviru projekta održan je 14.6.2021. webinar – Klimatske promjene u strateškoj procjeni utjecaja na okoliš – s relevantnim francuskim primjerima iz urbanističkih, šumarskih, energetskih i pomorskih planskih dokumenata i uključenim mjerama ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Na webinaru je sudjelovalo preko 40 predstavnika tvrtki ovlaštenika, županijskih ureda za zaštitu okoliša i prostorno planiranje kao i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Tema je veoma aktualna s obzirom da je EU nedavno objavila Tehničke upute o klimatskom potvrđivanju infrastrukture kojim se detaljno opisuje postupak klimatskog potvrđivanja za sve “infrastrukturne projekte” koji se financiraju iz EU sredstava u novom financijskom razdoblju 2021-2027.