Conference

Regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš je događanje u organizaciji HUSZPO, do sada održano četiri puta u različitim gradovima Hrvatske. 

Sve su bile iznimno uspješne. Na svakoj je održano stotinjak stručnih izlaganja i nekoliko okruglih stolova na različite teme. Svaka konferencija je imala više od 300 sudionika – ovlaštenika, znanstvenika, predstavnika javnih tijela, predstavnika lokalne i regionalne uprave, nevladinih udruga, stručnjaka za odnose s javnošću, predstavnike medija te investitore iz Hrvatske, regije, ali i šire.

Kroz sva svoja izdanja, konferencija se prometnula u važan događaj, ne samo za Hrvatsku, već i za širu regiju. Konferencija se naime pokazala kao iznimna prilika za stvaranje poznanstava i dogovaranje suradnje stručnih tvrtki iz različitih zemalja, ali još i značajnije, kao platforma kroz koju hrvatski i inozemni stručnjaci te drugi dionici postupaka, kroz dijeljenje svojih iskustava, pomažu svojim kolegama iz zemalja regije na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji.

Petu konferenciju o ovoj tematici pod nazivom „Okolišne procjene i Europski zeleni plan ’22“ organiziramo i kao europsku konferenciju, s ciljem poticanja većeg sudjelovanja sudionika iz Europe, kao i stavljanja okolišnih procjena u kontekst Europskog zelenog plana, smatrajući ih nužnim alatima za smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti ekosustava na klimatske promjene te održanje ekološke mreže Natura 2000.

Zahvaljujemo pokroviteljima, partnerskim organizacijama, članovima odbora, autorima, uvodničarima, panelistima okruglih stolova, moderatorima, sudionicima te svima ostalima na njihovom doprinosu realizaciji ove konferencije.

Također, posebno se zahvaljujemo svim sponzorima bez čije financijske potpore ova konferencija ne bi mogla biti organizirana.