(CLOSED PROJECT) ‘Public participation in environmental public hearing procedures during pandemic conditions'

Public participation in environmental decision-making is one of the most important environmental mechanisms, and special attention is paid to environmental impact assessment procedures involving the public and interested public through public hearing (public insight and public presentation). This project aims to create a framework for the smooth conduct of the public consultation process in environmental decision-making under the emerging conditions caused by the COVID-19 pandemic.

Specifični cilj projekta je podržati kontinuitet javnih rasprava, naročito javnog izlaganja vezanih uz glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, procjenu utjecaja na okoliš te stratešku procjenu utjecaja na okoliš u uvjetima u kojima su još uvijek ograničena velika okupljanja. Također se teži pružiti okvir za dugoročno unaprjeđenje sustava uključivanja javnosti u donošenje odluka o zaštiti okoliša.

Korisnici projekta su prvenstveno šira javnost i zainteresirana javnost u postupcima zaštite okoliša, zatim javni sektor (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, predstavnici javne uprave i samouprave), gospodarski sektor (predstavnici ovlaštenika koji izrađuju podloge za procjenu utjecaja na okoliš i investitori), civilni sektor (organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite prirode i okoliša), pravni akteri.

Glavnu okosnicu projektnih aktivnosti čine 3 konzultacijska kruga s dionicima u kojima se definiraju smjernice za javnu raspravu u uvjetima ograničenog okupljanja te pilotiranje smjernica za javnu raspravu (javno izlaganje) na jednom od tekućih postupaka PUO/SPUO koji će biti provedeni na jesen 2020.

Nositelj projekta: Udruga BIOM

Partner: Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)

Vrijeme provedbe: 1. lipanj 2020. – 30. studeni 2020.

Sufinanciranje: U okviru poziva za Ad hoc projekte Fonda za aktivno građanstvo  u Hrvatskoj kao dio Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška

Vrijednost projekta: 4.988,69 EUR