(CLOSED PROJECT) "Integrating Climate Change into Strategic Environmental Assessment"

Adaptation and mitigation to climate change is one of the main policy drivers in the coming decades. To achieve the goals of sustainable development and steps towards low-carbon economy, more knowledge, resources and capacity building tools are needed in Croatia, especially in the process of developing strategic plans and programs that are subject to Strategic Environmental Investment (SEA).

Glavni ciljevi projekta su:

  1. podizanje kapaciteta hrvatskih stručnjaka o tome kako analizirati i obraditi pitanja klimatskih promjena u SPUO;
  2. uspostaviti preduvjete za daljnju suradnju s francuskim partnerom na pitanjima prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena studijama utjecaja na okoliš

Glavni rezultati projekta koji će se ostvariti kroz francusko-hrvatsko partnerstvo su

  1. provedena edukacija za 30-40 stručnjaka na temu klimatskih promjena u SPUO;
  2. utvrđene teme, metode i financijska sredstva za nastavak francusko-hrvatskog partnerstva na okolišnim pitanjima

Korisnici i sudionici projekta:

  1. članice/ovi Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša
  2. predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
  3. predstavnici nevladinih organizacija aktivnih u zaštiti prirode i okoliša
  4. službenici odjela za zaštitu okoliša i prostorno planiranje županija

Nositelj projekta: Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)

Partner na projektu: CEREMA, francuska javna agencija za razvoj i kapitalizaciju javne ekspertize u području planiranja, regionalne kohezije, okolišne i energetske tranzicije

Vrijeme provedbe: 1. srpanj 2020. – 30. lipanj 2021.

Sufinanciranje: Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i proračun Grada Zagreba

Vrijednost projekta: 70.425,00 Kn