S obzirom na interdisciplinarnost, odnosno širinu teme, rad Četvrte konferencije o procjeni utjecaja na okoliš bio je podijeljen u tri sekcije:

A:  Procjena utjecaja na okoliš (PUO): Relevantni podaci i metode, Učinkovitost procedura, Kontrola kvalitete dokumentacije, Prihvatljivost za ekološku mrežu, Mjere zaštite i ublažavanja, Ekološki incidenti, Espoo konvencija
B:  Strategija zaštite prirode i okoliša: Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO), Protokol o strateškoj procjeni Espoo konvencije, Međusektorsko usuglašavanje, Povezanost PUO, SPUO i drugih EU Direktiva, Opseg sudskih sporova u PUO i SPUO, Prilagodba klimatskim promjenama, Planovi upravljanja, Planiranje uporabe zemljišta
C:  Održivi i uključivi razvoj: Usluge ekosustava, Natura 2000 i gospodarstvo, Sudjelovanje javnosti, Financiranje projekata

Kroz sva svoja izdanja, konferencija se prometnula u važan događaj, ne samo za Hrvatsku, već i za širu regiju. Konferencija se naime pokazala kao iznimna prilika za stvaranje poznanstava i dogovaranje suradnje stručnih tvrtki iz različitih zemalja, ali još i značajnije, kao platforma kroz koju hrvatski i inozemni stručnjaci te drugi dionici postupaka, kroz dijeljenje svojih iskustava, pomažu svojim kolegama iz zemalja regije na njihovom putu prema članstvu u Europskoj uniji.

Više na web stranici : https://www.huszpo-konferencija.com/zakljucci-s-4-regionalne-konferencije-o-puo/