(U PROVEDBI) “Integracija klimatskih promjena u stratešku procjenu utjecaja na okoliš”

Prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena su među glavnim pokretačima okolišne i gospodarske politike u nadolazećim desetljećima. Za postizanje ciljeva održivog razvoja i ostvarenje koraka prema niskougljičnoj ekonomiji u Hrvatskoj je potrebno više znanja, resursa i alata za izgradnju kapaciteta stručnjaka, posebice u procesu izrade strateških planova i programa koji podliježu Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš (SPUO).

Glavni ciljevi projekta su:

  1. i) podizanje kapaciteta hrvatskih stručnjaka o tome kako analizirati i obraditi pitanja klimatskih promjena u SPUO;
  2. ii) uspostaviti preduvjete za daljnju suradnju s francuskim partnerom na pitanjima prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena studijama utjecaja na okoliš

Glavni ciljevi projekta koji će se ostvariti kroz francusko-hrvatsko partnerstvo su

  1. i) provedena edukacija za 30-40 stručnjaka na temu klimatskih promjena u SPUO;
  2. ii) utvrđene teme, metode i financijska sredstva za nastavak francusko-hrvatskog partnerstva na okolišnim pitanjima

Korisnici i sudionici projekta:

  1. i) članice/ovi Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša
  2. ii) predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

iii) predstavnici nevladinih organizacija aktivnih u zaštiti prirode i okoliša

  1. iv) službenici odjela za prostorno planiranje županija

 

 

Nositelj projekta: Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)

Partner na projektu: CEREMA, francuska javna agencija za razvoj i kapitalizaciju javne ekspertize u području planiranja, regionalne kohezije, okolišne i energetske tranzicije

Vrijeme provedbe: 1. srpanj 2020. – 31. svibanj 2021.

Sufinanciranje: Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Vrijednost projekta: 39.850,00 Kn