Za ovlaštenike smo 20.11.2020. održali online radionicu „Uključivanje klimatskih promjena u studije utjecaja na okoliš“, a nastavno na postavljena pitanja ovlaštenika koja se tiču klimatskog modeliranja održali smo 1.4.2021. sastanak manjeg obima sa predstavnicima DHMZ-a na temu „Klimatske projekcije u studijama ovlaštenika“. Naime, Višegodišnji financijski okvir traži određenu ekspertizu vezanu za integriranje mjera prilagodbe klimatskih promjena i mjera niskougljičnog razvoja koja se u Hrvatskoj mora izgraditi. Određena ekspertiza će biti potrebna i u provedbi EU Uredbe o taksonomiji putem koje će se određivati koji su financijski proizvodi zeleni i održivi. Europska komisija (EK) je nedavno otvorila raspravu o tehničkim kriterijima za određivanje uvjeta pod kojima se određena ekonomska aktivnost kvalificira kao ona koja doprinosi ublaženju klimatskim promjenama ili prilagodbi klimatskim promjenama. Provedba ovih novih propisa svakako  ostavlja velike zahtjeve pred države članice i pred stručnjake koji obavljaju određene poslove koji su im delegirani ili na slobodnom tržištu.