Statut HUSZPO donesen je 2. rujna 2015. te je usklađen s novim Zakonom o udrugama (NN 74/14). Novi Statut HUSZPO s izmjenama i dopunama donesen je 10. prosinca 2019

Novi Statut HUSZPO

 

Izmjene i dopune Statuta HUSZPO 2020

 

 

Poslovnik o radu Skupštine HUSZPO donesen je 10. prosinca 2019.

 

 

 

Poslovnik o radu Skupštine

 

 

 

Na temelju odredbi Statuta HUSZPO, 2014. donijet je Etički kodeks Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša

 

 

 

Etički kodeks