O HUSZPO-u

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) je nevladina i neprofitna institucija osnovana 2004. godine. Utemeljitelji su pravne i fizičke osobe koje se isključivo profesionalno bave zaštitom prirode i okoliša.

Svrha udruge je provođenje aktivnosti koje unapređuju znanja i uvjete rada u području zaštite prirode i okoliša, zastupanje strukovnih interesa te unaprjeđivanje dostojanstva struke. Kroz rad u HUSZPO stručnjaci opsežnog i višegodišnjeg iskustva u pružanju usluga stručnih poslova zaštite prirode i okoliša štite vrijednosti znanja i rada na tržištu, brane profesionalni ugled i čast članova i same Udruge, potiču stvaranje uvjeta za stručno obavljanje poslova zaštite prirode i okoliša, zagovaraju ravnopravno natjecanje na tržištu uz poštivanje načela slobode pružanja usluga, načela jednakog tretmana, načela zabrane diskriminacije, načela uzajamnog priznavanja i načela transparentnosti, iznose stavove vezano uz pitanja od posebnog javnog interesa, surađuju s drugim dionicima u sustavu zaštite prirode i okoliša te organiziraju i održavaju stručne skupove o aktualnim temama u našem području.

Vezano za ovu posljednje navedenu aktivnost, HUSZPO već dulji niz godina (od 2011.) održava Cikluse tribina iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i energetske učinkovitosti, kroz koje se obrađuju aktualne teme od strane prepoznatih stručnjaka za pojedina područja. Ujedno, smo proveli projekt Ciklus okruglih stolova u sklopu primjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom (2014. – 2016.), u sklopu kojeg smo održali okrugle stolove na području cijele RH, na kojima se raspravljalo o aktualnim temama: Obračun javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada; Biorazgradivi komunalni otpad – “kuda s njim”?; Centri za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj; Primjena primarne reciklaže. Tijekom 2018. HUSZPO je organizirao važne skupove vezane uz temu klimatskih promjena i strateške procjene utjecaja na okoliš: Okrugli stol “Klimatske promjene, strateška procjena utjecaja na okoliš I prostorni planovi “ te radionice o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš uz sudjelovanje županijskih predstavnika iz Hrvatske. Provedena su i dva projekta s aktualnim temama “Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima” (2020.) te “Integriranje klimatskih promjena u stratešku procjenu utjecaja na okoliš” (2021).

HUSZPO je također organizator Regionalne konferencije o procjeni utjecaja na okoliš koja u slijedećem izdanju 2022. prerasta i u Europsku konferenciju, namijenjenu stručnjacima i znanstvenicima iz područja zaštite okoliša i prirode, predstavnicima upravnih tijela, regionalnih i lokalnih samouprava, predstavnicima međunarodnih financijskih institucija te medijima i investitorima. Do sada održane Konferencije su postigle velik uspjeh, obzirom na broj prijavljenih radova te broj sudionika iz velikog broja zemalja regije, ali i šire.

Kako je već navedeno, HUSZPO surađuje i s drugim dionicima (institucijama, udrugama, savezima)  te je tako od 2015. godine HUSZPO postala redovni član Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).