Djelatnosti

Prema važećem Statutu HUSZPO, djelatnosti udruge su kako slijedi:

 • zaštita vrijednosti znanja i rada na tržištu,
 • obrana profesionalnog ugleda i časti članova i Udruge od neosnovanih optužbi,
 • poticanje stvaranja uvjeta za stručno obavljanje poslova zaštite prirode i okoliša,
 • promicanje poštivanja Etičkog kodeksa udruge i pravila struke, kao i provedba stegovnog postupka i javne osude u slučajevima kršenja istih,
 • zagovaranje ravnopravnog natjecanja na tržištu uz poštivanje načela slobode pružanja usluga, načela jednakog tretmana, načela zabrane diskriminacije, načela uzajamnog priznavanja i načela transparentnosti,
 • iznošenje stavova vezano uz pitanja od posebnog javnog interesa,
 • promicanje potrebe za zaštitom prirode i okoliša samostalno i u suradnji s drugim dionicima,
 • suradnja s nadležnim tijelima uprave pri donošenju zakona i propisa iz područja djelovanja članica Udruge,
 • suradnja s nadležnim tijelima državne uprave, fakultetima, znanstvenim institucijama i udrugama civilnog društva,
 • organiziranje i održavanje stručnih skupova, tečajeva i radionica te stvaranje preduvjeta za stručno napredovanje svojih članova,
 • provođenje stručnog usavršavanja i izobrazbe za odrasle osobe iz područja zaštite prirode i okoliša
 • komunikacija s javnosti i zainteresiranom javnosti po pitanjima zaštite prirode i okoliša.