Sudjelovanje javnosti u odlučivanju o aktivnostima koje utječu na okoliš predstavlja jedno od važnijih mehanizama zaštite okoliša, a posebna se pažnja posvećuje  javnoj raspravi o studiji procjene utjecaja zahvata na okoliš (javnom uvidu i javnom izlaganju).

Prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena su među glavnim pokretačima okolišne i gospodarske politike u nadolazećim desetljećima.