O udruzi

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) je nevladina i neprofitna institucija osnovana 2004. godine. Utemeljitelji su pravne i fizičke osobe koje se isključivo profesionalno bave zaštitom prirode i okoliša.

Svrha udruge je provođenje aktivnosti koje unapređuju znanja i uvjete rada u području zaštite prirode i okoliša, zastupanje strukovnih interesa te unaprjeđivanje dostojanstva struke. Kroz rad u HUSZPO stručnjaci opsežnog i višegodišnjeg iskustva u pružanju usluga stručnih poslova zaštite prirode i okoliša štite vrijednosti znanja i rada na tržištu, brane profesionalni ugled i čast članova i same Udruge, potiču stvaranje uvjeta za stručno obavljanje poslova zaštite prirode i okoliša, zagovaraju ravnopravno natjecanje na tržištu uz poštivanje načela slobode pružanja usluga, načela jednakog tretmana, načela zabrane diskriminacije, načela uzajamnog priznavanja i načela transparentnosti, iznose stavove vezano uz pitanja od posebnog javnog interesa, surađuju s drugim dionicima u sustavu zaštite prirode i okoliša te organiziraju i održavaju stručne skupove o aktualnim temama u tom području.

Vezano za ovu posljednje navedenu aktivnost, HUSZPO već dulji niz godina (od 2011.) održava Cikluse tribina iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode i energetske učinkovitosti, kroz koje se obrađuju aktualne teme od strane prepoznatih stručnjaka za pojedina područja. Proveden je projekt Ciklus okruglih stolova (2014. – 2016.) u sklopu primjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom, u sklopu kojeg su održani okrugli stolovi na području cijele RH, s raspravama o aktualnim temama: Obračun javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada; Biorazgradivi komunalni otpad – “kuda s njim”?; Centri za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj; Primjena primarne reciklaže. Tijekom 2018. HUSZPO je organizirao važne skupove vezane uz temu klimatskih promjena i strateške procjene utjecaja na okoliš: Okrugli stol “Klimatske promjene, strateška procjena utjecaja na okoliš i prostorni planovi “ te radionice o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš uz sudjelovanje županijskih predstavnika iz Hrvatske. Provedena su i dva projekta s aktualnim temama “Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima” (2020.) te “Integriranje klimatskih promjena u stratešku procjenu utjecaja na okoliš” (2021.).

HUSZPO je također organizator Regionalne konferencije o procjeni utjecaja na okoliš koja u sljedećem izdanju 2022. prerasta u Europsku konferenciju, namijenjenu stručnjacima i znanstvenicima iz područja zaštite okoliša i prirode, predstavnicima upravnih tijela, regionalnih i lokalnih samouprava, predstavnicima međunarodnih financijskih institucija te medijima i investitorima. Do sada održane Konferencije su postigle velik uspjeh, obzirom na broj prijavljenih radova te broj sudionika iz velikog broja zemalja regije, ali i šire.

Kako je već navedeno, HUSZPO surađuje i s drugim dionicima (institucijama, udrugama, savezima)  te je tako od 2015. godine HUSZPO postao redovni član Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS).

Tijela upravljanja

Skupština

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja. Skupštinu čine po jedan predstavnik na svakih deset redovnih poslovno sposobnih članova Udruge (fizičke osobe), te po jedan predstavnik svake pravne redovne članice Udruge.

Predsjednik Skupštine je Jurica Mikulić (ECOINA d.o.o.).

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između zasjedanja Skupštine. Upravni odbor organizira rad Udruge i vodi brigu o zakonitosti njezina rada.

Članovi Upravnog odbora:

dr. sc. Nenad Mikulić, predsjednik (Ekoinvest d.o.o.)

Sanja Grgurić (Zelena Infrastruktura d.o.o.)

doc. dr. sc. Merica Pletikosić (CEMEX d.d.)

mr. sc. Goran Pašalić (MUNDO MELIUS d.o.o.)

Helena Jeftimija (Vodoprivredno-projektni biro d.d.)

izv. prof. dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović

Ilija Šmitran (IND-EKO d.o.o.)