Pravila privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI WEB STRANICE 

Ova politika privatnosti pruža informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka putem ovog web mjesta: www.huszpo.com

VODITELJ OBRADE

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) 

Berislavićeva 6, 10000 Zagreb 

OIB 50729905264

Kontakt: +385 99 3514 744

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Kontakt: huszpo@huszpo.hr 

SVRHE OBRADE I ZAKONITOST

Osobne podatke putem ove web stranice možemo prikupljati 

  • u svrhu odgovaranja na postavljeni upit (kontakt forma, e-mail)
  • u svrhu procesiranja zahtjeva za članstvo u udruzi (kontakt forma, e-mail)
  • u svrhu prijave na konferenciju ili drugo događanje u našoj organizaciji (obrazac za prijavu)

Takva obrada osobnih podataka zakonita je sukladno Općoj uredbi jer je nužna za izvršavanje tražene usluge ili kako bi se poduzele radnje kako bi se usluga mogla pružiti.

Prikupljeni podaci ne obrađuju se u bilo koje druge svrhe.

LEGITIMNI INTERESI

U određenim situacijama možemo obrađivati vaše osobne podatke na temelju našeg legitimnog interesa. Onda kada obradu vršimo na toj osnovi, na temelju svoje posebne situacije možete nam uputiti prigovor na takvu obradu. U tom slučaju takvu obradu ćemo ograničiti ili potpuno zaustaviti u odnosu na vas.

PROSLIJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih i knjigovodstvenih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade te izvršiteljima koji za nas pripremaju tiskani materijal za potrebe održavanja konferencije ili drugog događanja (npr. izrada akreditacija i drugih tiskanih materijala) onda kada ste se na takvo događanje prijavili. 

Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe. S takvim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovor o obradi osobnih podataka kojim je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima u skladu s PROVEDBENOM ODLUKOM KOMISIJE (EU) 2021/915 оd 4. lipnja 2021. o standardnim ugovornim klauzulama između voditelja obrade i izvršitelja obrade iz članka 28. stavka 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 29. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

RAZDOBLJE POHRANE  PODATAKA

Od trenutka kada nam pružate svoje osobne podatke prilikom kontaktiranja, vaše osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo samo dok se ne ispuni svrha radi koje su osobni podaci i dostavljeni. Primjerice, vašu e-mail adresu obrađujemo samo onoliko koliko traje naša međusobna komunikacija. Nakon prestanka svrhe osobne podatke više ne koristimo. Međutim, osobni podaci koje nam pružite u svrhu prijave na konferenciju ili drugo događaje mogu ostati duže u našem sustavu pohrane bez da se isti obrađuju onda kada nas na to obvezuju zakonske norme primjerice, knjigovodstvene isprave dužni smo pohranjivati 11 godina. Snimljene fotografije na konferenciji ili drugom događanju pohranjujemo trajno ili dok na temelju svoje posebne situacije ne zatražite njihovo brisanje.

PODACI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn i dr.) uvijek su pod točnim punim ili skraćenim nazivom ove organizacije.

Na takvim stranicama i profilima možemo podijeliti fotografije snimljene na konferenciji ili drugom događanju u svrhu informiranja.

Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem tih stranica i profila, koristimo samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Na ovim internetskim stranicama koristimo tehničke kolačiće. To su kolačići nužni za funkcioniranje web stranice i ne mogu se isključiti. Možemo koristiti i neesencijalne „kolačiće“ u svrhu poboljšanja rada sustava i radi poboljšanja vašeg korisničkog iskustva, ali u tom slučaju ćemo prethodno zatražiti vaš pristanak. U svakom trenutku pristanak možete povući i zaustaviti daljnju obradu bez negativnih posljedica. Detaljne informacije o kolačićima koje koristimo možete vidjeti u našoj Politici kolačića. 

SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućava učinkovita primjena načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihova dostupnost. U tu svrhu uveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja. 

Redovno preispitujemo obrade koje mogu predstavljati rizik za prava i slobode pojedinca te smo poduzeli primjerene mjere zaštite kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Pravo na pristup

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci i detaljne informacije o obradi osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. 

Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka, podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. 

Navedena pravo nije primjenjivo u mjeri u kojoj je obrada nužna:

  • radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
  • radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
  • u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s Općom uredbom
  • radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Pravo na pritužbu i prigovor

Ako imate pritužbe ili prigovor u vezi s obradom osobnih podataka možete nam se u svakom trenutku obratiti te na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo.

PRIGOVOR NADZORNOM TIJELU

Onda kada smatrate da je prikupljanjem i obradom osobnih podataka došlo do povrede Vaših prava, možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska ulica 136, Zagreb

KONTAKT INFORMACIJE

Za dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka, pristup podacima ili u slučaju kada imate pritužbu možete nas kontaktirati na:

e-mail: huszpo@huszpo.hr 

Nakon identifikacije odgovor dostavljamo uobičajenim elektronskim oblikom osim ako se ne zatraži drugačije. 

DRUGE INFORMACIJE

Ova politika privatnosti redovito se preispituje, dopunjuje i mijenja kako bi uvijek odražavala stvarno stanje prikupljanja i obrade osobnih podataka putem ove web stranice. Molimo da redovito provjerite takve izmjene. 

Posljednje ažuriranje: veljača 2022. godine