(ZATVOREN PROJEKT) ‘Uključivanje javnosti u javne rasprave u postupcima zaštite okoliša u pandemijskim uvjetima’

Sudjelovanje javnosti u odlučivanju o aktivnostima koje utječu na okoliš predstavlja jedno od važnijih mehanizama zaštite okoliša, a posebna se pažnja posvećuje postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš koji uključuju javnost i zainteresiranu javnost putem javne rasprave (javnog uvida i javnog izlaganja). Ovim projektom nastoji se stvoriti okvir za nesmetano provođenje postupka javnog savjetovanja prilikom donošenja odluka koje se tiču okoliša u novonastalim uvjetima uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Specifični cilj projekta je podržati kontinuitet javnih rasprava, naročito javnog izlaganja vezanih uz glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, procjenu utjecaja na okoliš te stratešku procjenu utjecaja na okoliš u uvjetima u kojima su još uvijek ograničena velika okupljanja. Također se teži pružiti okvir za dugoročno unaprjeđenje sustava uključivanja javnosti u donošenje odluka o zaštiti okoliša.

Korisnici projekta su prvenstveno šira javnost i zainteresirana javnost u postupcima zaštite okoliša, zatim javni sektor (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, predstavnici javne uprave i samouprave), gospodarski sektor (predstavnici ovlaštenika koji izrađuju podloge za procjenu utjecaja na okoliš i investitori), civilni sektor (organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite prirode i okoliša), pravni akteri.

Glavnu okosnicu projektnih aktivnosti čine 3 konzultacijska kruga s dionicima u kojima se definiraju smjernice za javnu raspravu u uvjetima ograničenog okupljanja te pilotiranje smjernica za javnu raspravu (javno izlaganje) na jednom od tekućih postupaka PUO/SPUO koji će biti provedeni na jesen 2020.

Nositelj projekta: Udruga BIOM

Partner: Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)

Vrijeme provedbe: 1. lipanj 2020. – 30. studeni 2020.

Sufinanciranje: U okviru poziva za Ad hoc projekte Fonda za aktivno građanstvo  u Hrvatskoj kao dio Europskog gospodarskog prostora i Norveških financijskih mehanizama 2014. – 2021. koje financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška

Vrijednost projekta: 4.988,69 EUR