(ZATVOREN PROJEKT) “Integracija klimatskih promjena u stratešku procjenu utjecaja na okoliš”

Prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena su među glavnim pokretačima okolišne i gospodarske politike u nadolazećim desetljećima. Za postizanje ciljeva održivog razvoja i ostvarenje koraka prema niskougljičnoj ekonomiji u Hrvatskoj je potrebno više znanja, resursa i alata za izgradnju kapaciteta stručnjaka, posebice u procesu izrade strateških planova i programa koji podliježu Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš (SPUO).

Glavni ciljevi projekta su:

  1. podizanje kapaciteta hrvatskih stručnjaka o tome kako analizirati i obraditi pitanja klimatskih promjena u SPUO;
  2. uspostaviti preduvjete za daljnju suradnju s francuskim partnerom na pitanjima prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena studijama utjecaja na okoliš

Glavni rezultati projekta koji će se ostvariti kroz francusko-hrvatsko partnerstvo su

  1. provedena edukacija za 30-40 stručnjaka na temu klimatskih promjena u SPUO;
  2. utvrđene teme, metode i financijska sredstva za nastavak francusko-hrvatskog partnerstva na okolišnim pitanjima

Korisnici i sudionici projekta:

  1. članice/ovi Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša
  2. predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
  3. predstavnici nevladinih organizacija aktivnih u zaštiti prirode i okoliša
  4. službenici odjela za zaštitu okoliša i prostorno planiranje županija

Nositelj projekta: Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)

Partner na projektu: CEREMA, francuska javna agencija za razvoj i kapitalizaciju javne ekspertize u području planiranja, regionalne kohezije, okolišne i energetske tranzicije

Vrijeme provedbe: 1. srpanj 2020. – 30. lipanj 2021.

Sufinanciranje: Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i proračun Grada Zagreba

Vrijednost projekta: 70.425,00 Kn